TÁJÉKOZTATÓ Települési adóbevallásáról

Tisztelt Adózó!

Körösnagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 28-án megtartott képviselő testületi ülésén a települési adó bevezetéséről döntött és megalkotta a 13/2017. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletét a helyi adókról és a települési adóról. Hatályos: 2018. január 1-től

A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét, legelő (gyep), művelési ágban van nyilvántartva, kivéve a 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdő.

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földrészlet tulajdonosa, de amennyiben a földterületet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett haszonélvezeti jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni

Az adókötelezettség a földterület elidegenítés évének utolsó napján szűnik meg.

A települési adó alapja a földterület hektárban (ha) számított nagysága.

A települési adó mértéke egységesen 2.000,- Ft/hektár/év (azaz 2.000,- Ft/10.000 m2/év).

Mentes a települési adó alól az az adóalany, akinek a tulajdonában lévő összes földterület nagysága a 2 hektárt nem haladja meg.

A tulajdonban lévő összes területnagyság egész hektár területe után kell az adót megfizetni, az ezen felüli töredékhektár mentes az adófizetési kötelezettség alól.

Az adó megfizetése félévenként 2 egyenlő részletben, az adóév július 31-ig, illetve
november 30-ig esedékes.

A fentiek tekintetében adókötelezettség terhel minden természetes személyt, akinek termőföld van tulajdonában, Körösnagyharsány közigazgatási területén (belterület, külterület), amelyről bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz: a rendelet szerint, 2018.04.30. napjáig.

A bevallás teljesítésére a jegyző további 60 nap türelmi időt határozott meg, így az
2018. 06.30 napjáig mulasztási bírság nélkül tehető meg.

Ezt követően a bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

A 13/2017. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető és mellékletével együtt letölthető a: www.korosnagyharsany.hu oldalról
(az önkormányzat/rendeletek menüpontban).

Törvényi hivatkozások:

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1), 1/A. § (1), (3), (4), (5) bekezdése
  • Körösnagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
    13/2017. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról és a települési adóról Hatályos: 2018. január 1-től

Körösnagyharsány, 2018. május 10.

Dr. Gofjár Nikoletta s.k.

jegyző