EFOP-2.1.2-16-2017-00022

Sajtóközlemény

Cím: Infrastrukturális támogatásban részesült a Sarkadi kistérség Gyerekesély programja

2020| 05| 31

A Széchenyi 2020 program keretében a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázati kiíráson. A „Gyerekesély program a Sarkadi kistérségben” című, EFOP-1.4.2-16-2016-00008 azonosítószámú projekt társprojektjeként kezelt, „A Sarkadi kistérség Gyerekesély programjának infrastrukturális támogatása” című, EFOP-2.1.2-16-2017-00022 azonosítószámú projekt a gyerekprogramhoz szükséges infrastrukturális feltételek, és minőségi szolgáltatásnyújtás megteremtését szolgálja.

„A Sarkadi kistérség Gyerekesély programjának infrastrukturális támogatása” címet viselő, EFOP-2.1.2-16-2017-00022 azonosítószámú projekt a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő Sarkadi járásban valósult meg. A gyerekesély program infrastrukturális igényeként megfogalmazásra került, hogy helyben, a kistelepüléseken álljanak rendelkezésre olyan közösségi terek, melyek alkalmasak több programelem megvalósítására.

Ezen igények mentén Sarkadon a meglévő ifjúsági és sportlétesítmény bővítésére került sor, a fejlesztés eredményeként a közösségi tér alkalmassá vált közösségi és ifjúsági programok lebonyolítására. Zsadányban a Művelődési Házhoz kapcsolódóan egy közösségi tér került kiépítésre, a fejlesztés a közösségi és ifjúsági rendezvények zavartalan lebonyolítását biztosítja. Geszten és Okányban az elődprojekt keretében létesült közösségi házak fejlesztésére került sor, a beruházásnak köszönhetően megújultak a külső és a belső (Geszt) terek. A szegregált településeken megvalósult fejlesztés a házakban zajló programok zavartalan megvalósítását biztosítja. A pályázat keretein belül Újszalontán külterületi közösségi tér (szabadidős udvar) került kialakításra, mely fejlesztés közösségi és ifjúsági rendezvények lebonyolítását szolgálja. Körösnagyharsányban sportudvar felújítás valósult meg, a beruházásnak köszönhetően szabadidős programok lebonyolítására alkalmas külső tér áll a lakosság rendelkezésére. Biharugra, Kötegyán, Mezőgyán, Méhkerék, Sarkadkeresztúr településeken játszóudvar kialakítás, fejlesztés valósult meg, a telepített játszóeszközök fejlesztő eszközként is szolgálnak a közösségi funkció mellett.

A beruházásokon túl a projekt keretében helyi igények mentén eszközbeszerzés valósult meg, közösségi programokhoz, prevenciós foglalkozásokhoz, innovatív módszerek kidolgozásához szükséges eszközök beszerzése mellett, a Gyerekesély Iroda megfelelő működéséhez elengedhetetlen tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A gyerekesély program egyik legfontosabb elemeként (kistelepüléseken élő gyermekek számára is elérhetővé válik valamennyi program) beszerzésre került egy 9 fős kisbusz.

További információ kérhető:

Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás

Telefonszám: 66/272-152

E-mail cím: bekesbihar@sarkad.hu