Sajtóközlemény

Cím: Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására  2021| 04| 30

 

A Széchenyi 2020 program keretében Sarkad Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei – Biharugra Község Önkormányzata, Geszt Község Önkormányzata, Körösnagyharsány Községi Önkormányzat, Kötegyán Község Önkormányzata, Méhkerék Község Önkormányzata, Mezőgyán Község Önkormányzata, Okány Község Önkormányzata, Zsadány Község Önkormányzata, Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület – 499,62 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyertek a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázati felhíváson. A „Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására” című, EFOP-1.5.3-16-2017-00018 azonosítószámú projekt a térség komplex humánszolgáltatás fejlesztését hívatott szolgálni.

 

A „Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására” címet viselő, EFOP-1.5.3-16-2017-00018 azonosítószámú projekt a Dél-Alföldi régióban, Békés megyében, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján komplex programmal fejlesztendő Sarkadi járásban valósult meg A program legfőbb célja a térség hátrányos helyzetéből adódó társadalmi hátrányok komplex, helyi igényeken alapuló csökkentése a humánszolgáltatások terén, valamint minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, és helyi tudástőke gyarapítása.

Ezen kitűzött célok mentén az alábbi tevékenységcsoportok valósultak meg:

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása részcél:

 • Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési terv és Szolgáltatói Cselekvési terv készítése, frissítése
 • Ösztöndíj program
 • Humánerőforrás adatbázis létrehozása
 • Humán szervezetek szervezetfejlesztése
 • Nevelőszülői képzés

A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése részcél:

 • Egyéni fejlesztési terv alapján (esetmenedzseltek)
 • Nem egyéni fejlesztési terv alapján (mentoráltak)

A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése rész cél:

 • Közösségszervező alkalmazása
 • Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználását növelő programok
 • Fiatalok közösségépítése
 • Közösség egészségfejlesztése és prevenció

A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása részcél:

 • Közszolgáltatások elérhetővé tétele
 • Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv megvalósítása

A projekt keretében helyi igények mentén közművelődési, sport, egészségügyi, és szociális területet érintően beruházási tevékenységek, valamint eszközbeszerzések valósultak meg.

A projektről bővebb információt a www.efop.bekesbihar.eu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Sarkad Város Önkormányzata

Telefonszám: 66/585-710

E-mail cím: efop153@sarkad.hu