KÖRÖSNAGYHARSÁNY TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA

proj

 

proj

KÖRÖSNAGYHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖRÖSNAGYHARSÁNY TELEPÜLÉS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

425 411 344 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 86,956521 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.2-15-2017-00013

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022.01.24.

A projekt tartalma

A Széchenyi 2020 program keretében Körösnagyharsány Község Önkormányzata 425,41 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Körösnagyharsány település ivóvízminőség-javító programja” elnevezésű, KEHOP-2.1.2-15-2017-00013 azonosító számú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 489,22 millió forintból valósult meg, amit 86.956521%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott. A projekt támogatási összegéből Körösnagyharsány Község Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A megvalósult projektnek köszönhetően új kút létesült, új vízkezelő technológia valósult meg új vízkezelő telepen, új épülettel, valamint új tisztavíz medence épült, új hálózati nyomásfokozókat telepítettek, megtörtént a víztorony felújítása, továbbá a hálózat rekonstrukciója, ill. mosatása.

A projekt keretében sor került az 1. sz. kút kútfej-gépészeti felújítására. A kút eddig közvetlenül a hálózatba termelt, ezután viszont a technológián keresztül a tisztavíz medencébe fog, ami új hidraulikai paramétereket eredményez, ezért a kútszivattyút szükséges volt cserélni. A kút a meglévő vízműtelepen található, innen a technológiai épületnek helyet adó új vízműtelepig új nyersvízvezetéket kellett kiépíteni. A 2. sz. kút helyett, az új vízműtelepen új kút létesítése vált szükségessé, mivel a meglévő kút eltömedékelése esetén egykutas rendszer alakulna ki, ami vízbiztonság tekintetében nem elfogadható.

A megfelelő minőségű ivóvíz biztosításához új vízkezelő technológia kiépítése is elengedhetetlen volt. Az új technológiát befogadó létesítmény, illetve annak segédüzemei számára nem volt elegendő hely a meglévő vízműtelepen, így ez egy közeli területen való kiépítéssel jöhetett létre.

A technológia által tisztított vizet új, 2×50 m3-es vasbeton tisztavíz medence fogadja. A medence a vízkezelő épülettel egységes, kompakt építményt alkot.

A rekonstrukciós munkák keretében megvalósult a víztorony vezetékeinek cseréje, a belső víztér festése, a toronyszárban található lépcső homokszórása és festése, a glóbusz burkolat alatti párnafák cseréje, a torony hőszigetelése is

A beruházás keretében sor került a hálózat csomópontjainak rekonstrukciójára is.

• 45 db tolózárcsere, ebből kilenc esetben az aknák felújítása

• 22 db földalatti tűzcsapok cseréje földfelettiekre

• 7 db közkifolyó cseréje

Az új fertőtlenítőszer adagolása miatt elengedhetetlen a teljes hálózat (7482 m) mosatása.

A megfelelő minőségű közműves ivóvízzel ellátott lakosok száma a beruházásnak köszönhetően: 492 fő.

„Körösnagyharsány település ivóvízminőség-javító programja” című projekt elszámolható összköltsége 489 223 050 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 425 411 344 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Kapcsolat

Körösnagyharsány Község Önkormányzata
5539 Körösnagyharsány, Kossuth tér 8.
+36 66 499-001
knhph@freemail.hu

Galéria

knh01

ivoviz11