banner 900x300

Azzal a céllal jött létre, hogy a település közösségi életében, sportban, kultúrában mint civil szervezet aktívan részt vegyen.
 
2022-ben a Széchenyi Terv Plusz program FCA-KP-1-2022/4 kódszámú felhívás keretében elnyert pályázatból megszervezésre kerül a településen a "Körösnagyharsányi Káposztafesztivál új lendülete". Ezzel a faluban a közösségi élet fellendülését próbáljuk elérni. 
A Káposztafesztivál időpontja: 2022. szeptember 10.

A Körösnagyharsányért Egyesület azzal a céllal jött létre, 1998-ban, hogy a település közösségi életében, mint civil szervezet aktívan részt vegyen. Új közművelődési formákat továbbítson, terjesszen. Megteremtsük a gyermekek, fiatalok szabadidejének eltöltéséhez a kedvező feltételeket. Őrizzük hagyományainkat, a fiataloknak szervezett programjainkba a népi kultúra azon elemeit, építjük be, amelyek igazodnak a fiatalok életkori sajátosságaihoz, és a mindennapi életet gazdagítják.

Tevékenységeink a következők: részt veszünk a falu kulturális életének kialakításában és lebonyolításában, sportesemények szervezésében. Egyeztetjük a lehetőségeket az emberek és a közösségek napi szükségleteivel, a munkával, a tanulással, a szórakozással.

Már eddigi tevékenységünk során is szerveztünk tanfolyamokat, mellyel lehetőséget biztosítottunk olyan perifériára került embereknek, akik a középiskola elvégzése után nem tudtak elhelyezkedni, illetve megszűnt előző munkahelyük. Számukra számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk, igyekeztünk, hogy tudásuk piacképes legyen és informatikai jártasságuk megállja a helyét a mai világban.

Településünk információs helyzete 1998-ban rendkívül hátrányos volt. Az Egyesület 1998-ban pályázott Teleházra, mely helyi közösségek számára centrális helyen lévő kommunikációs központot biztosít, mely lehetőséget ad a település valamennyi lakosának, vállalkozásának és civil szervezetének a számukra szükséges információk beszerzésére. Célunk az volt, hogy ez a telekommunikációs eszközökkel felszerelt intézmény lehetővé tegye a kistelepülések lakói számára a bekapcsolódást az országos, illetve nemzetközi hálózatba, és lehetővé tegye a község gazdasági, társadalmi felemelkedését.

A gyermekre, ifjúságra koncentrálva alakítjuk minden évben a programjainkat. Már hagyománnyá nőtte ki magát az a program, mellyel minden évben 5-6 alkalommal játszóházat tartunk, alkotunk és ajándékokat, meglepetéseket készítünk alkalmakra, ünnepekre.

Az év során 1-2 nagy faluszintű programban veszünk részt.

Jelenleg civilszervezetünk az iskolában kap helyet, mely otthonos körülményt, meleget biztosít számunkra, az iskola felújításával egy teljesen új helyiséget kaptunk.

Évek óta szervezünk Kézműves tábort a gyermekeknek, ahol közel 100 gyermek, fiatal dolgozik kreatívan, járja az együttélés, a tolerancia, és a kommunikáció sokszor nem könnyű útjait. Fő tevékenységünk tehát kulturális, célunk a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalokkal való törődés, szabadidős, környezetvédelmi- tevékenységek szervezése.

1999-ben nyitottuk TELEHÁZUNKAT. A Teleházban évek óta igény szerint, felnőttképzés is szervezünk, a képzéseken felhasználói tudást, sajátítanak el a tanulók, valamint elektronikus gépírást tanítunk. Jelenleg Teleházunkban (az önkormányzati segítséggel: „Út a Munkákhoz program” ) egyesületi tagunk várja mindennap az odalátogató fiatalokat, felnőtteket.

A gyerekeknek Comenius Logot, kreatív kommunikációt oktattunk a DEMNET segítségével, mind két évben (2000-2001) pályáztunk, és nyertünk. A második évben, már együtt dolgoztunk a programban az ELTE mentoraival. Felügyeltük, segítettük az új pályázók munkáját.

2002-ben a gyerekekkel részt vettünk a kihívás 2000 című Web-játékban, valamint saját honlapot (iskolait) készítettünk az ELTE programjában.

2004. májusában A Mobilitás és Ifjúsági Szolgálat közreműködésével csatlakoztunk az Eurodesk-hez.

2005 decembere óta FIP pontként is működik Teleházunk.

Egy nyertes pályázatunknak köszönhetően elindítottuk a Harsányi Hírmondó című újságot. Egyesületünk 2 képeslapot jelentetett meg a falunkról.

E-pontként működik Teleházunk a mai napig. A Teleház mára már veszített kezdeti varázsából, hiszen mind a gyermekeknek, és felnőtteknek, is rendelkezésre áll otthon a számítógép, és az Internet, de próbálunk megfelelni a kor követelményeinek: e-ügyintézés, ügyfélkapu, űrlapok letöltése, pályázati figyelő. Hamarosan beindul a tél elején, egy 20 órás Internetes tanfolyam.

Az egyesületünk célcsoportja tehát a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok. Ebben a községben, ahol már évek óta forráshiányos a település önkormányzata, egyre kevesebb lehetőség jut kulturális szabadidős tevékenységek szervezésére, bár mindent meg tesz a képviselőtestület ennek érdekében.

A Körösnagyharsányért Egyesület is azon munkálkodik, hogy részt vegyen e nemes és nem igazán könnyű feladatban.

 

Egyesületünk évek óta részesül a tagok és pártoló tagok 1% adó támogatásból. Ebből az összegből rendezzük minden évben a Kézműves táborunkat, játszóházainkat, támogatjuk az iskolai Farsangot, a karácsonyi ünnepeket.

Köszönjük, és továbbra is várjuk az ÖNÖK segítségét!

Adószámunk a következő: 18379785-1-04

Elérhetőség:

Cím: 5539 Körösnagyharsány, Vasút u. 4.

Képviselője: Bagdi Anita elnök

Nyilvántartási szám: 2426

Néptánc csoportot működtettünk.

A település rendezvényeit szervezzük, koordináljuk.

Az Egyesület megalakulásának előzményei:

2005 Januárjában fogalmazódott meg az a probléma az alapító tagokban, hogy a településen nincs, olyan szervezet, aki a hagyományaink ápolásával foglalkozna. Ennek érdekében egyesületet hoztak létre, ami 2005. 04. 19.-től hivatalosan is működik. Több rendezvényt is szerveztünk és különböző rendezvényeken vettünk részt. Rendezvényeink nagy részét önerőből bonyolítottuk le.

Egyesületünk célja:

A magyar kultúra ápolása a népi hagyományok megőrzése és felelevenítése, terjesztése néptánc csoport működtetése.Kapcsolatfelvétel-tartása és ennek fejlesztése, kapcsolatteremtés hasonló célú határon túl elő magyar hagyományőrző egyesületekkel és alapítványokkal. Az egészség megőrzése érdekében az egészséges életmód széles kőrben való megismertetése, az ezzel kapcsolatos egészségügyi felvilágosítás, szabadidő egészséges eltöltésére irányuló tevékenység bemutatása.

Az eddig elért eredményeink:

 • Az első egész napos rendezvényünk a Szüreti Mulatság volt 2005-ben,amely önkormányzati támogatással valósult meg. Ezen a rendezvényen több mint száz néptáncos lépet fel, köztük a mi csoportunk. A rendezvényt megtekintette kb.450 ember, ami azért is nagy eredmény, mert 700 fős a lakosság.
 • 2005 december 20-án Táncházat szerveztünk a helyi embereknek.
 • 2005 december 24-én felelevenítettük a régi hagyományt, a gyerekekkel kántálni mentünk. Nagy hagyománya volt régen a településen. Ilyenkor a fiatalok énekelni mentek házakhoz, akik cserébe megvendégelték őket. Nagy sikere volt.
 • 2006-ban a tánccsoport fellépett a falu és a szomszéd települések rendezvényein.
 • 2006 tavaszán Tavaszi Vigadalom néven Játszóházat csináltunk, majd egy szerény ebéd után táncházat a gyerekeknek.
 • 2006 június 20-án Ki tud többet Harsányról? vetélkedőt csináltunk a gyermekeknek.
 • 2006 nyarán szerveztünk egy játszóházat is.
 • 2006 őszén a lakosság által várt Szüreti Mulatság ismét sikert aratott.
 • 2006 Fellépet a tánccsoport a Káposzta Fesztiválon.
 • 2006 december 5-én az egyesület Mikulása vitte ki a csomagot minden olyan gyermeknek, ahol a szülők ezt kértek. (13 család, 20 gyermek)
 • 2006 december 24-én ismét kántáltak a gyermekek
 • 2007-ben A tánccsoportunk fellépet a környező települések és a falu rendezvényein.
 • 2007 tavaszán ismét megrendeztük a Tavaszi Vigadalom nevű rendezvényünket
 • 2007 július 25-én Író olvasó találkozott szerveztünk, Kincses Zoltán első könyves író volt a vendégünk.
 • 2007 őszén anyagi okok miatt csak egy táncházat tudtunk tartani.
 • 2007 december 5-én ismét járt a Mikulásunk, aki ismét sok örömet szerzett (20 család 30 gyermek).
 • 2007 december 24-én ismét kántáltak a gyermekek
 • 2008-ban ismét megtartottuk a Tavaszi Vigadalom nevű játszóházunkat.
 • 2008 Majálist szerveztünk.
 • 2008 nyarán a tánccsoportunkat meghívták fellépni Eleki Németek Világtalálkozójára, ahol egy négynapos nemzetiségi tánctáboron is részt vettek.
 • 2008 augusztus 23-án Falunapot szerveztünk a helyi civilszervezettekkel közösen.
 • 2008 november 22-én Táncosaink Felléptek a Számadó Bálon
 • 2008 december 5-én ismét járt a Mikulás most először minden gyermeknél, az önkormányzat csomagját és amelyik szülő kérte az ő csomagját is átadta.
 • 2008 december 6-án a tánccsoport fellépet a Biharugrai Mikulás napon.
 • 2008 december 12-én részt vetünk Mezőberényben Mikulás táncházon.
 • 2009 januárjában ott voltunk az Aranysarkantyú és Aranygyöngy Szólótánc fesztivál döntőjén Békéscsabán.
 • 2009 tavaszán ismét megrendeztük a Tavaszi Vigadalom nevű rendezvényünket
 • 2009 március 2-án Mezőberényben a Tavaszköszöntő táncházba táncolt a csoportunk.
 • 2009 március 28-án Okányban jártunk a Falujárás nevű rendezvényen.
 • 2009 április 25-én Táncházat szerveztünk
 • 2009 május 16-án Táncosaink Felléptek a Viharsarki Kis- és Gyermek Együttesek Találkozóján Gyomaendrődön.
 • 2009 június 27-én Fellépet a tánccsoportunk Gyulán a Körösvölgyi Sokadalmon.

Egyesületünk 2001-től működik, fontos feladatnak tartjuk a településen élő családok élethelyzetének javítását,a hagyomány, kultúra ápolását, érdekképviseletet. A pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni így sikerült sátoros tábort szerveznünk a gyerekeknek. Az NCA pályázaton nyertünk 100.000 Ft-ot. Minden évben szabadidős programot szervezünk, a labdajátékok mellett ügyességi vetélkedöt tartunk. A település Önkormányzatával,intézményeivel és egyesületeivel jó a kapcsolatunk, igyekszünk közös rendezvényeket szervezni. Ilyen rendezvény az ez évben a Káposztafesztivál.

Ficz Gyula

Elnök

Kapcsolat

Körösnagyharsány Község Önkormányzata

 • 5539 Körösnagyharsány Kossuth tér 8.
 • Tel: 66/499-001 - Igazgatás
 • Tel: 66/499-184 - Adó-szociális és pénzügy
 • Fax: 66/499-044
 • Email: knhph@freemail.hu
 • GPS: 47.004829, 21.639629
Ügyfélfogadás:
 • hétfő 8.00-12.30
 • kedd 8.00-12.30
 • szerda 8.00-12.30
 • csütörtök 12.30-16.00
 • péntek 8.00-12.00 
Pénztári órák:
 • kedd 8.30-12.00
 • csütörtök 12.30-16.00

Közadatkereső

Ügyfélfogadási idő

hétfő
08:00 - 12:00
kedd
08:00 - 16:00
szerda
08:00 - 12:00
csütörtök
08:00 - 12:00
péntek
08:00 - 12:00
szombat
N I N C S
vasárnap
N I N C S