EFOP-1.5.3-16-2017-00018

Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos helyzetűek támogatására

A Támogatás Összege:

499,62 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.5.3-16-2017-00018
A PROJEKT TÁMOGATÁSA: 100%
A PROJEKT VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2021.01.31.

A konzorcium a projekt megvalósítása során a települések közös gazdasági érdekeinek előmozdítása érdekében egységesen fejleszti a hatáskörükhöz tartozó települések humánszolgáltatásait. A program legfőbb célja a hátrányos helyzetű térségből adódó társadalmi hátrányok komplex a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán szolgáltatásokra vonatkozóan, a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása.

Projekt weboldala

Akadálymentes változat