A Körösnagyharsányért Egyesület

A Körösnagyharsányért Egyesület azzal a céllal jött létre, 1998-ban, hogy a település közösségi életében, mint civil szervezet aktívan részt vegyen. Új közművelődési formákat továbbítson, terjesszen. Megteremtsük a gyermekek, fiatalok szabadidejének eltöltéséhez a kedvező feltételeket. Őrizzük hagyományainkat, a fiataloknak szervezett programjainkba a népi kultúra azon elemeit, építjük be, amelyek igazodnak a fiatalok életkori sajátosságaihoz, és a mindennapi életet gazdagítják.

Tevékenységeink a következők: részt veszünk a falu kulturális életének kialakításában és lebonyolításában, sportesemények szervezésében. Egyeztetjük a lehetőségeket az emberek és a közösségek napi szükségleteivel, a munkával, a tanulással, a szórakozással.

Már eddigi tevékenységünk során is szerveztünk tanfolyamokat, mellyel lehetőséget biztosítottunk olyan perifériára került embereknek, akik a középiskola elvégzése után nem tudtak elhelyezkedni, illetve megszűnt előző munkahelyük. Számukra számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk, igyekeztünk, hogy tudásuk piacképes legyen és informatikai jártasságuk megállja a helyét a mai világban.

Településünk információs helyzete 1998-ban rendkívül hátrányos volt. Az Egyesület 1998-ban pályázott Teleházra, mely helyi közösségek számára centrális helyen lévő kommunikációs központot biztosít, mely lehetőséget ad a település valamennyi lakosának, vállalkozásának és civil szervezetének a számukra szükséges információk beszerzésére. Célunk az volt, hogy ez a telekommunikációs eszközökkel felszerelt intézmény lehetővé tegye a kistelepülések lakói számára a bekapcsolódást az országos, illetve nemzetközi hálózatba, és lehetővé tegye a község gazdasági, társadalmi felemelkedését.

A gyermekre, ifjúságra koncentrálva alakítjuk minden évben a programjainkat. Már hagyománnyá nőtte ki magát az a program, mellyel minden évben 5-6 alkalommal játszóházat tartunk, alkotunk és ajándékokat, meglepetéseket készítünk alkalmakra, ünnepekre.

Az év során 1-2 nagy faluszintű programban veszünk részt.

Jelenleg civilszervezetünk az iskolában kap helyet, mely otthonos körülményt, meleget biztosít számunkra, az iskola felújításával egy teljesen új helyiséget kaptunk.

Évek óta szervezünk Kézműves tábort a gyermekeknek, ahol közel 100 gyermek, fiatal dolgozik kreatívan, járja az együttélés, a tolerancia, és a kommunikáció sokszor nem könnyű útjait. Fő tevékenységünk tehát kulturális, célunk a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalokkal való törődés, szabadidős, környezetvédelmi- tevékenységek szervezése.

1999-ben nyitottuk TELEHÁZUNKAT. A Teleházban évek óta igény szerint, felnőttképzés is szervezünk, a képzéseken felhasználói tudást, sajátítanak el a tanulók, valamint elektronikus gépírást tanítunk. Jelenleg Teleházunkban (az önkormányzati segítséggel: „Út a Munkákhoz program” ) egyesületi tagunk várja mindennap az odalátogató fiatalokat, felnőtteket.

A gyerekeknek Comenius Logot, kreatív kommunikációt oktattunk a DEMNET segítségével, mind két évben (2000-2001) pályáztunk, és nyertünk. A második évben, már együtt dolgoztunk a programban az ELTE mentoraival. Felügyeltük, segítettük az új pályázók munkáját.

2002-ben a gyerekekkel részt vettünk a kihívás 2000 című Web-játékban, valamint saját honlapot (iskolait) készítettünk az ELTE programjában.

2004. májusában A Mobilitás és Ifjúsági Szolgálat közreműködésével csatlakoztunk az Eurodesk-hez.

2005 decembere óta FIP pontként is működik Teleházunk.

Egy nyertes pályázatunknak köszönhetően elindítottuk a Harsányi Hírmondó című újságot. Egyesületünk 2 képeslapot jelentetett meg a falunkról.

E-pontként működik Teleházunk a mai napig. A Teleház mára már veszített kezdeti varázsából, hiszen mind a gyermekeknek, és felnőtteknek, is rendelkezésre áll otthon a számítógép, és az Internet, de próbálunk megfelelni a kor követelményeinek: e-ügyintézés, ügyfélkapu, űrlapok letöltése, pályázati figyelő. Hamarosan beindul a tél elején, egy 20 órás Internetes tanfolyam.

Az egyesületünk célcsoportja tehát a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok. Ebben a községben, ahol már évek óta forráshiányos a település önkormányzata, egyre kevesebb lehetőség jut kulturális szabadidős tevékenységek szervezésére, bár mindent meg tesz a képviselőtestület ennek érdekében.

A Körösnagyharsányért Egyesület is azon munkálkodik, hogy részt vegyen e nemes és nem igazán könnyű feladatban.

 

Egyesületünk évek óta részesül a tagok és pártoló tagok 1% adó támogatásból. Ebből az összegből rendezzük minden évben a Kézműves táborunkat, játszóházainkat, támogatjuk az iskolai Farsangot, a karácsonyi ünnepeket.

Köszönjük, és továbbra is várjuk az ÖNÖK segítségét!

Adószámunk a következő: 18379785-1-04