Tisztelt Adózó!

Körösnagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 28-án megtartott képviselő testületi ülésén a települési adó bevezetéséről döntött és megalkotta a 13/2017. (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletét a helyi adókról és a települési adóról. Hatályos: 2018. január 1-től

A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, rét, legelő (gyep), művelési ágban van nyilvántartva, kivéve a 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdő.

Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földrészlet tulajdonosa, de amennyiben a földterületet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett haszonélvezeti jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni

Az adókötelezettség a földterület elidegenítés évének utolsó napján szűnik meg.

A települési adó alapja a földterület hektárban (ha) számított nagysága.

A települési adó mértéke egységesen 2.000,- Ft/hektár/év (azaz 2.000,- Ft/10.000 m2/év).

Mentes a települési adó alól az az adóalany, akinek a tulajdonában lévő összes földterület nagysága a 2 hektárt nem haladja meg.

A tulajdonban lévő összes területnagyság egész hektár területe után kell az adót megfizetni, az ezen felüli töredékhektár mentes az adófizetési kötelezettség alól.

Az adó megfizetése félévenként 2 egyenlő részletben, az adóév július 31-ig, illetve
november 30-ig esedékes.

A fentiek tekintetében adókötelezettség terhel minden természetes személyt, akinek termőföld van tulajdonában, Körösnagyharsány közigazgatási területén (belterület, külterület), amelyről bevallást kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz: a rendelet szerint, 2018.04.30. napjáig.

A bevallás teljesítésére a jegyző további 60 nap türelmi időt határozott meg, így az
2018. 06.30 napjáig mulasztási bírság nélkül tehető meg.

Ezt követően a bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

A 13/2017. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege megtekinthető és mellékletével együtt letölthető a: www.korosnagyharsany.hu oldalról
(az önkormányzat/rendeletek menüpontban).

Törvényi hivatkozások:

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1), 1/A. § (1), (3), (4), (5) bekezdése
 • Körösnagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
  13/2017. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete a helyi adókról és a települési adóról Hatályos: 2018. január 1-től

Körösnagyharsány, 2018. május 10.

Dr. Gofjár Nikoletta s.k.

jegyző

 

Ezúton szeretnénk jelezni,, hogy a lakosság magasabb szintű ellátásának érdekében önálló honlapot hozunk létre a Komádi központi orvosi ügyelethez tartozó településeken élő lakosok részére.. Ez a honlap az ügyelet alapvető információit tartalmazza, és lehetőséget nyújt a direkt kommunikációra is. A részletes információkat pedig központi honlapunk tartalmazza, melyeket el lehet érni. Így a betegek tájékoztatást kaphatnak az elérhetőségekről (telefonszám, rendelési idő, rendelő címe) működésről, de a legfontosabb gyógyszerekről, leggyakoribb betegségekről egyaránt.

A honlapot az www.orszagosorvosiugyeletkomadi.hu címen érhetik el.

Körösnagyharsány TOP 321 bontási jegyzőkönyv 1

Bár a hivatalos fűtési szezon csak október 15-én kezdődik, de nemsokára itt van ezért javasolt a tüzelőberendezések és kémények műszaki megfelelőségét megvizsgáltatni.

Komoly veszélynek teszik ki otthonukat és szeretteiket azok, akik úgy kezdenek fűteni, hogy elmulasztják a fűtőeszközük éves karbantartását, vagy nem tisztíttatják ki a kéményüket.

Az elmúlt években megnőtt azon háztartások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. A szilárd anyagok, vagy olaj égetésekor keletkező korom lerakódik a kémény falára. Az egyre vastagabb koromréteg leszűkíti a kémény belső kerületét, sőt, magas hő hatására akár meg is gyulladhat. Mindez elkerülhető azzal, ha mindenki beengedi a kéményseprőt, aki el tudja végezni a kémény tisztítását.

Békés megyében a katasztrófavédelem hetvenegy településen végzi ingyenesen a kémények tisztítását, mely szilárd tüzelőanyaggal és olajjal működő fűtőeszközök változatlanul évente történik, gázüzemű fűtőberendezések esetén kétévente.

Felhívjuk a város lakóinak figyelmét a kémények tisztítására és a tüzelőberendezések műszaki felülvizsgálatának elvégeztetésére. Gyakori, hogy az emberek nem olyan anyaggal fűtenek, mint amilyen tüzelőanyag elégetésére az adott fűtőeszközt megtervezték, esetleg nem tartják karban, nem tisztítják fűtőberendezésüket. A nem rendeltetésszerű használat jelentős anyagi kárral és esetenként súlyos sérülésekkel járó tűzesetekhez, illetve szénmonoxid mérgezéshez vezethet. Több korom rakódik le az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, amelyben hulladékot vagy más, nem megfelelő tüzelőanyagot – lakkozott, festett, vagy nedves fát – égetnek.

A lerakódott korom eltávolításával, a fűtőeszköz és a kémény karbantartásával megelőzhetőek a kéménytüzek. A fűtőeszköz takarításához hívjanak szakembert, a kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé a kéményseprők részére. Itt hívjuk fel az érintettek figyelmét, hogy ha magántulajdonú ingatlanba gazdálkodó szervezet (Bt., Kft. stb…) van, bejegyezve akkor ez nem tartozik a katasztrófavédelem kéményseprőinek hatáskörébe, ez alól kivétel az őstermelői tevékenység. Ezeket a kéményeket a sormunkát végző kéményseprők nem tisztítják. Az érintettek más kéményseprő-ipari vállalkozókkal végeztethetik el a szükséges munkálatokat.

Ha kéménytüzet észlel, vagy szénmonoxid szivárgás történik, azonnal hívja a 112-es segélyhívó telefonszámot!

Sarkadi Önkéntes Tűzoltók

3. oldal / 6

Kapcsolat

Körösnagyharsány Község Önkormányzata

 • 5539 Körösnagyharsány Kossuth tér 8.
 • Tel: 66/499-001 - Igazgatás
 • Tel: 66/499-184 - Adó-szociális és pénzügy
 • Fax: 66/499-044
 • Email: knhph@freemail.hu
 • GPS: 47.004829, 21.639629
Ügyfélfogadás:
 • hétfő 8.00-12.30
 • kedd 8.00-12.30
 • szerda 8.00-12.30
 • csütörtök 12.30-16.00
 • péntek 8.00-12.00 
Pénztári órák:
 • kedd 8.30-12.00
 • csütörtök 12.30-16.00

Közadatkereső

Ügyfélfogadási idő

hétfő
08:00 - 12:00
kedd
08:00 - 16:00
szerda
08:00 - 12:00
csütörtök
08:00 - 12:00
péntek
08:00 - 12:00
szombat
N I N C S
vasárnap
N I N C S